Zapraszamy na zebranie pszczelarzy.

Podczas najbliższego zebrania 16 lutego o godz. 10.00
prelekcję wygłosi pan Albert Radwan.

Bedą przyjmowane opłaty:
członkowskie, ulowe i ubezpieczenie pasiek.

Serdecznie zapraszamy!