19 lipca 2020 o godz. 10.00 
w Domu Kultury w Burzynie
odbędzie się zebranie członków Koła Pszczelarzy w Tuchowie.

Uczestnicy zebrania mają obowiązek posiadać i stosować maseczki.
Dom Kultury jest miejscem publicznym.

Podczas zebrania będą wydawane leki przeciwko warozie!

ZAPRASZAMY!