W związku pandemią i obostrzeniami tradycyjne grudniowe spotkanie opłatkowe nie odbędzie się. 

Informujemy, że 20 grudnia będzie dyżur skarbnika w Domu Kultury w Burzynie w godz. od 9.00 do 11.00.
Podczas dyżuru wypłacana będzie refundacja za leki odkłady i matki pszczele.
Pszczelarze, którzy nie odebrali jeszcze węzy są proszeni o jej odbiór podczas dyżuru.