1. 29 listopada w Burzynie wypłacana będzie refundacja za leki, odkłady i matki pszczele. Podczas dyżuru w godz. 9.00 – 11.00 można będzie też otrzymać węzę (dotyczy to pszczelarzy, którzy nie pobrali jej w roku ubiegłym).

2. Węzę można też pobrać wcześniej u Pana Alberta Radwana w Zabłędzy nr domu 22a. (od teraz do 28 listopada).

3. Kto chciałby podzielić się miodem z potrzebującymi ze Stowarzyszenia „NADZIEJA” w Tuchowie. To jest taka możliwość podczas dyżuru 29.11, lub bezpośrednio do Pana Władysława Barnasia (zbiórka miodu do 30 listopada). Apelujemy o szczodrość na ten szczytny cel i z góry dziękujemy.

4. Odszedł do Niebieskiej Pasieki zacny członek naszego Koła śp. Stanisław Słomski z Jodłówki Tuchowskiej. Polecamy Go modlitwie (pogrzebowa msza św. 23.11.2020 o godz. 14.00 w Jodłówce Tuchowskiej, a pół godz. wcześniej różaniec), pozostanie w naszej pamięci i sercu.