Skarbnik Koła będzie zbierał wpłaty najpóźniej do 20 grudnia b.r.

Skarbnik Koła będzie zbierał wpłaty na zakup leków do zwalczania warrozy oraz matek, odkładów i pakietów, a także będzie zapisywał na sprzęt pszczelarski najpóźniej do 20 grudnia b.r. Skarbnik będzie przyjmował na zebraniu Koła 17 grudnia od godz. 10.00 oraz codziennie w biurze: UBEZPIECZENIA Jacek Słota, Tuchów, Jana Pawła II …