Interwencje w sektorze pszczelarskim 2024 r.

II. Interwencje w sektorze pszczelarskim 2024 r. W ostatnim tygodniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostarczyła umowy na realizację interwencji w sektorze pszczelarskim w roku pszczelarskim 2024: zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup pszczół, zakup leków do zwalczania warrozy oraz szkolenie. Poza projektem szkoleniowym refundacje we wszystkich pozostałych interwencjach zostały w sposób …

Projekt zakup ciasta do podkarmiania pszczół

I. Projekt zakup ciasta do podkarmiania pszczół Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje projekt zakupu ciasta do podkarmiania pszczół współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Konkurs na wybór najkorzystniejszej oferty w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i zasady uzyskania najlepszych …