21 lutego w Domu Kultury w Burzynie będzie dyżur skarbnika.

Podczas dyżuru od 9.00 do 11.00 przyjmowane będą wpłaty:
(ulowe, członkowskie, ubezpieczenie pasiek oraz dotyczy to chętnych do zapisania się do Koła – składki wpisowe).

Wydawana będzie węza pszczela za ubiegły rok pszczelarzom którzy jeszcze jej nie odebrali.

UWAGA!!!
W Domu Kultury w Burzynie stosujemy i przestrzegamy
zaleceń związanych z koronawirusem.