19 stycznia w tuchowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta gala, której najważniejszym punktem było wręczenie statuetek „Melaniusza” za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów. Jednym z laureatów został dotychczasowy prezes naszego Koła, Albert Radwan. Kapituła przyznająca odznaczenia doceniła jego wieloletnie działania proekologiczne, w szczególności propagowanie idei pszczelarstwa. Oprócz Alberta Radwana statuetki otrzymali: prof. Andrzej Jasiński, Stanisław Jaworski, Andrzej Mleczko oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie. Statuetki odznzczonym wręczyli burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wrona oraz wiceburmistrz Kazimierz Kurczab.

Relacja fotograficzna z uroczystości dostępna jest na stronie internetowej tuchow.pl