13 czerwca 2021 | Walne zebranie członków Koła Pszczelarzy w Tuchowie

Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowiezaprasza na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Koła, które odbędzie się 13.06. 2021r. o godz.10.00w Domu Kultury w Tuchowie Porządek obrad:Otwarcie Walnego Zebrania.Przyjęcie porządku obrad.Sprawy bieżące.Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.Wybór sekretarzy Walnego Zebrania.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.Wybór Komisji Wyborczej.Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła …