Komunikaty – WYJĄTKOWE SZKOLENIE

Komunikaty 17 lipca 2021 r. o godz. 9:00 odbędzie się bezpłatne, pięciogodzinneszkolenie dla pszczelarzy o małym stażu. Miejsce szkolenia: sala OHP naulicy Mościckiego ( dawne koszary wojskowe). Tematy: Biologia i chorobypszczół. Całoroczna gospodarka pasieczna. W programie przewidzianoobiad. Chętni mogą się zgłaszać do Pogórskiego Związku Pszczelarskiego,ul. Kochanowskiego w Tarnowie do 12 …

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

Na podstawie Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021r  /Dz.U.z dn.20.05.2021r poz.926 /została przyznana pomoc dla pszczelarzy którzy ponieśli straty w 2020 r spowodowane  przez klęski  żywiołowe. Dopłata do przezimowanej rodziny. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie  wniosku pszczelarza  złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu …