Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

Na podstawie Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021r  /Dz.U.z dn.20.05.2021r poz.926 /została przyznana pomoc dla pszczelarzy którzy ponieśli straty w 2020 r spowodowane  przez klęski  żywiołowe. Dopłata do przezimowanej rodziny. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie  wniosku pszczelarza  złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu …