Sprzedaż bezpośrednia i Rolniczy handel detaliczny

W dniu 30 września weszło w życie Zarządzenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określające warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2020-2022. Istotną zmianą wprowadzoną w nowych warunkach jest ograniczenie grona odbiorców pomocy w ramach projektów „Zakup sprzętu pszczelarskiego” oraz „Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej” …