Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowie zwraca się z następującą prośbą: jeśli ktokolwiek ma puste ule po spadłych pszczołach, proszony jest o ich schowanie do zamkniętych pomieszczeń, uniemożliwiających kontakt z pszczołami.
Ule po spadłych pszczołach są najczęstszym powodem rozprzestrzeniania się groźnych chorób pszczół.

Ponowne zasiedlenie uli po spadłych pszczołach jest możliwe, ale dopiero po dokładnej dezynfekcji, oraz pod warunkiem, że są w dobrym stanie technicznym. Zły stan techniczny uli często uniemożliwia skuteczną dezynfekcję.

Powołana w Kole Pszczelarzy w Tuchowie Komisja do spraw chorób pszczół w razie potrzeby służy pomocą instruktażową.

Zwracamy się również do wszystkich rolników z prośbą o przestrzeganie prawa obowiązującego przy stosowaniu środków ochrony roślin. W szczególności chodzi o zakaz opryskiwania roślin w fazie kwitnienia.

Drodzy Państwo – pszczoły to nie tylko miód. Pszczoły to zapylacze. Od ich obecności, od ich pracy zależy życie wielu roślin, a w konsekwencji ptaków, ssaków i człowieka również.

POZWÓLMY PSZCZOŁOM ŻYĆ A PSZCZOŁY POMOGĄ NAM.

 

Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowie