Działalność Koła Pszczelarzy w Tuchowie nakierowana jest na edukację, promocję produktów pszczelich i ich właściwości zdrowotnych, ochronę środowiska naturalnego oraz udział w życiu społecznym, kulturalnym i patriotycznym Gminy, a także promocję Gminy Tuchów i regionu Pogórza.

Członkowie Koła biorą udział w comiesięcznych zebraniach, na których przeprowadzane są szkolenia dotyczące gospodarki pasiecznej, chorób pszczół, pożytków pszczelich, właściwego stosowania środków ochrony roślin oraz apiterapii. Dzięki temu pszczelarze zwiększają poziom swojej wiedzy pszczelarskiej.

Równolegle z zebraniami tuchowscy pszczelarze uczestniczą w spotkaniach Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy, które to spotkania odbywają się w Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie.

Tradycją stało się już coroczne świętowanie uroczystą Mszą Św. rozpoczęcia i zakończenia sezonu pszczelarskiego. W większości przypadków uroczystości te mają miejsce w pasiekach pszczelarzy naszego Koła.

Członkowie Koła podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach zewnętrznych. Zdobywają też tytuły mistrza lub wykwalifikowanego robotnika w zawodzie pszczelarz.

Od kilku lat członkowie Koła prowadzą na szeroką skalę akcję informacyjno – edukacyjną, promując pszczelarstwo, produkty pszczele, ochronę środowiska. Bogacimy i rozwijamy wiedzę przyrodniczą i ekologiczną wśród młodego pokolenia. Corocznie w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Tuchów pszczelarze przeprowadzają pogadanki na temat „Pszczoła a środowisko przyrodnicze”.

Koło prowadzi także działania w kierunku propagowania pszczelarstwa oraz produktów pszczelich w lokalnych oraz ogólnopolskich środkach masowego przekazu, takich jak: „Pszczelarstwo”, „Pszczelarz Polski”, „Tuchowskie Wieści”, „Chorągiew Maryi”, Studio Zakładowe Zakładów Azotowych w Tarnowie, radio, telewizja.

Dzięki inicjatywie Koła w 2007 roku w Bibliotece Publicznej w Tuchowie powstał dział pszczelarski, systematycznie wzbogacany o nowe pozycje książkowe oraz czasopisma zakupione z funduszy Koła.

Od wielu lat 7 grudnia, w dniu św. Ambrożego, patrona pszczelarzy, tuchowscy pszczelarze pielgrzymują do Częstochowy, gdzie na Jasnej Górze uczestniczą z Pocztem Sztandarowym we Mszy Św., podczas której składają Dar Ołtarza. Dzień ten jest też okazją do spotkań z pszczelarzami z całej Polski oraz władzami państwowymi i branżowymi.

Obok Domu Kultury w Tuchowie dzięki staraniom pszczelarzy zorganizowany został skansen pszczelarski. Znajdują się w nim ule figuralne jak również zabytkowe.

Na Starym Cmentarzu w Tuchowie wzniesiony jest pomnik pamięci zmarłych pszczelarzy. Pomnik ten przedstawia osobę św. Ambrożego, patrona pszczelarzy.

Od wielu lat tuchowscy pszczelarze pomagają dzieciom specjalnej troski ze Stowarzyszenia „Nadzieja” dzieląc się z nimi miodem.

W 2007 roku pszczelarze obchodzili jubileusz 70-lecia Koła. Z tej okazji wydana została praca „Matematyka w ulu” autorstwa pani Marii Gładysz, członkini Koła, oraz pań Alicji Szczepanik i Grażyny Klimowicz. Jest to publikacja bogata w treści matematyczno – przyrodnicze, zachęcająca do pogłębiania wiedzy z zakresu biologii i przyrody.

Członkowie Koła Pszczelarzy w Tuchowie od wielu lat aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym, społecznym, religijnym i gospodarczym Tuchowa i okolicy godnie reprezentując swoją Małą Ojczyznę.