Brak jest materiałów źródłowych potwierdzających istnienie i funkcjonowanie związków pszczelarskich na terenie Tuchowa przed rokiem 1937. Jednak nie ulega wątpliwości, co do rozwiniętego i dobrze prosperującego pszczelarstwa w okresie międzywojennym w Tuchowie i okolicach.

Wiemy natomiast z całą pewnością, że w 1937 roku tuchowscy pszczelarze zorganizowali się w związku pszczelarskim zakładając Koło Pszczelarzy. Pierwszym prezesem koła został Franciszek Gąsior. Piastował tę funkcję do 1945 roku.

W latach 1945 – 1947 tuchowskiemu Kołu prezesował Julian Klimek. Wielu z obecnych członków Koła doskonale pamięta go jako doskonałego pszczelarza.

W latach 1947 – 1948 prezesem Koła był Maksymilian Piątek – biolog, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie. Jego również wielu z nas pamięta.

Bardzo długo, bo 21 lat, do 1969 roku Kołu Pszczelarzy w Tuchowie prezesował Władysław Steindel, pasjonat pszczelarstwa, racjonalizator. Jako pierwszy w Polsce propagował różnego typu poławiacze do pozyskiwania obnóży pyłkowych. W pracach związkowych aktywnie pomagali mu: skarbnik – Wojciech Grzanka i sekretarz – Piotr Wojciechowski. Mgr Piotr Wojciechowski, historyk, autentyczny społecznik, przez wiele lat aktywnie uczestniczył w życiu Koła.

W latach 1969 – 1982 prezesem był Stanisław Osysko – pszczelarz rozumiejący rolę wiedzy pszczelarskiej. Organizował szereg szkoleń, a swoją mądrą postawą konsolidował członków Koła. Za jego prezesury po raz pierwszy tuchowscy pszczelarze świętowali jubileusz, a był to jubileusz 40-lecia Koła.

W latach 1983 – 1985 funkcję prezesa Koła pełnił wielki miłośnik pszczół Julian Sołtys.

Kolejnym prezesem Koła był Józef Karwat – człowiek wielkiej pracowitości i wielkiego serca dla pszczół.

Od 1986 do 1990 roku funkcję prezesa pełnił Stefan Surmacz. To w czasie tej kadencji, w 1987 roku tuchowscy pszczelarze świętowali 50 lat nieprzerwanej działalności. W 1989 roku ufundowany został sztandar naszego Koła. Pomysłodawcą i głównym organizatorem tego przedsięwzięcia, jak również projektantem był ówczesny v-ce prezes Władysław Sukiennik.

W latach 1990 – 2005 prezesem Koła Pszczelarzy w Tuchowie był Władysław Sukiennik, pszczelarz oraz utalentowany rzeźbiarz, pomysłodawca i wykonawca „darów ołtarza”, wielki społecznik i oddany działacz na rzecz pszczelarstwa i naszego Koła. Za jego prezesury, w 1997 roku, pszczelarze świętowali 60-lecie istnienia Koła.

W 2005 roku prezesem został wybrany Zdzisław Karwat, który pełnił tę funkcję do roku 2011. To właśnie za jego prezesury tuchowscy pszczelarze mieli okazję świętować kolejny jubileusz, tym razem 70-lecia istnienia Koła Pszczelarzy w Tuchowie.

W roku 2011 prezesem Koła został wybrany Albert Radwan. Pełni on tę funkcję do dnia dzisiejszego.