II. Interwencje w sektorze pszczelarskim 2024 r.

W ostatnim tygodniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostarczyła umowy na realizację interwencji w sektorze pszczelarskim w roku pszczelarskim 2024: zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup pszczół, zakup leków do zwalczania warrozy oraz szkolenie. Poza projektem szkoleniowym refundacje we wszystkich pozostałych interwencjach zostały w sposób istotny ograniczone w stosunku do planowanych we wnioskach. Pszczelarze uczestniczący w projekcie zakup sprzętu proszeni są o dostarczanie do biura PgZP wszystkich wymaganych do uzyskania refundacji dokumentów, tj. w szczególności faktur, potwierdzeń wpłat oraz podpisywanie umów na zakup sprzętu. Termin dostarczania dokumentów mija 15. 07. 2024 r. Pszczelarze, którzy jeszcze nie dokonali zakupów, i uzależniają udział w projekcie od wysokości refundacji a ukończyli 40 rok życia, mogą spodziewać się refundacji w wysokości około 40% wartości netto zakupionego sprzętu.