10 lutego odbędzie się IV Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie. W programie organizatorzy przewidzieli m.in. wręczenie odznaczeń zasłużonym pszczelarzom, rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie, wykłady dra hab Zbigniewa Kołtowskiego na temat bazy pożytkowej.
Swoje stoisko zaprezentuje firma Łysoń.
Zapraszamy do licznego udziału w konferencji.