Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie organizuje wyjazd na XX Wojewódzką Konferencję Pszczelarską w Karniowicach, która odbędzie się 27 lutego 2016 r. Wyjazd spod Domu Pszczelarza w Tarnowie nastąpi 27 lutego o 700. Zainteresowani pszczelarze proszeni są o dokonywanie zapisów oraz wpłat w wysokości 25 zł do dnia 22 lutego.

Program konferencji:

9.30 – Otwarcie Konferencji – Dyrektor MODR Bronisław Dutka
9.45 – Mgr Józef Bukowski – Prezes WZP Kraków – Zarys historii Wojewódzkiego  Związku Pszczelarzy w Krakowie
10.30 – Prof. Ryszard Czarnecki – UJ Kraków – Udział apiterapii w światowej farmakoterapii.
11.45 – Aleksandra Lenartowicz  Stowarzyszenie  ARID- Informacja n/t  realizowanych programów pszczelarskich
12.00  – Przerwa
12.30  – Prof. Małgorzata Bieńkowska – Oddział Pszczelnictwa Puławy – Nowe trendy w hodowli i chowie pszczół w pasiekach różnych wielkości.
15.30 – Zakończenie Konferencji