Ciasto dla pszczół można odbierać u skarbnika koła Jacka Słoty codziennie w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 15 w godzinach urzędowania biura (Ubezpieczenia Jacek Słota). Tel. kontaktowy 604-488-520