Skarbnik Koła przyjmuje: 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składki członkowskie na  2024 rok nie uległy zmianie i wynoszą:

Składka członkowska 50 zł od osoby

Składka ulowa 2 zł od rodziny pszczelej

UBEZPIECZENIE OC

Składka ubezpieczeniowa pozostała bez zmian wynosi 7 zł od jednej pasieki do 50 rodzin pszczelich, każde kolejne 50 rodzin traktowane jest jako kolejna pasieka. Ponadto rodziny pszczele znajdujące się na różnych pasieczyskach traktowane są jako oddzielne pasieki.

Istnieje również możliwość ubezpieczenia produktu. Składka wynosi 15 zł niezależnie od ilości posiadanych rodzin pszczelich.

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej PgZP w Tarnowie pod adresem: www.pgzptarnow.pl