Na najbliższym Zebraniu będą wypłacane refundacje za pszczoły i leki.

Można również odbierać je u skarbnika codziennie w Tuchowie.
Jacek Słota, ul. Jana Pawła II 15, tel. 604 488 520