Wpłaty na leki, matki i pszczoły skarbnik przyjmuje najpóźniej do 13 marca br.