Na najbliższym zebraniu Koła, w niedzielę, 15 kwietnia, odbędzie się wykład kol. Alberta Radwana zatytułowany „Gospodarka pasieczna – wiosna”. Zachęcamy do licznego udziału w szkoleniu.