Szkolenie pszczelarskie

Podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie organizuje trzydniowe szkolenie pszczelarskie pod nazwą „Całoroczna gospodarka pasieczna z uwzględnieniem późnych pożytków”. Szkolenie odbędzie się w Domu Pszczelarza w Kamiannej w dwóch turnusach: 6 – 8 stycznia 2017 r. 3 – 5 marca 2017 r. Wykłady …