Wybrano nowe władze PZP

W dniach 8-9 marca, w Połczynie Zdroju, odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Pszczelarskiego. Najważniejszą częścią obrad był wybór nowych władz PZP. W wyniku wyborów jednym z członków Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego został delegat z Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie, Leszek Bodzioch. Nowy skład Zarządu PZP: Prezydent: Waldemar Kudła …

15 stycznia 2017 |Walne Zebranie Koła

15 stycznia miało miejsce Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Koła Pszczelarzy w Tuchowie. Podczas zebrania sprawozdanie z 4-letniej kadencji złożył w imieniu ustępującego Zarządu prezes Koła Albert Radwan. Najważniejszym punktem Walnego Zebrania był wybór nowych Władz Koła. W wyniku wyborów nowym prezesem wybrany został Aleksander Kajmowicz.