Szkolenie pszczelarskie

Podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie organizuje trzydniowe szkolenie pszczelarskie pod nazwą „Całoroczna gospodarka pasieczna z uwzględnieniem późnych pożytków”. Szkolenie odbędzie się w Domu Pszczelarza w Kamiannej w dwóch turnusach: 6 – 8 stycznia 2017 r. 3 – 5 marca 2017 r. Wykłady …

III Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie

W dniu 25 lutego 2017 r. po raz trzeci już odbędzie się Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie. Organizatorami są Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie oraz Koła Pszczelarzy w Szynwałdzie i Woli Rzędzińskiej. Podczas konferencji wykłady wygłoszą Jacek Nowak oraz Narcyz Kędziora. Ważnym punktem w programie konferencji będzie też rozstrzygnięcie konkursu na …