15 stycznia 2017 |Walne Zebranie Koła

15 stycznia miało miejsce Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Koła Pszczelarzy w Tuchowie. Podczas zebrania sprawozdanie z 4-letniej kadencji złożył w imieniu ustępującego Zarządu prezes Koła Albert Radwan. Najważniejszym punktem Walnego Zebrania był wybór nowych Władz Koła. W wyniku wyborów nowym prezesem wybrany został Aleksander Kajmowicz.