15 stycznia miało miejsce Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Koła Pszczelarzy w Tuchowie. Podczas zebrania sprawozdanie z 4-letniej kadencji złożył w imieniu ustępującego Zarządu prezes Koła Albert Radwan.

Najważniejszym punktem Walnego Zebrania był wybór nowych Władz Koła. W wyniku wyborów nowym prezesem wybrany został Aleksander Kajmowicz.

Pełny skład Zarządu po wyborach kształtuje się następująco:

Prezes: Aleksander Kajmowicz

Vice-prezes: Bolesław Buratowski

Sekretarz: Marian Zych

Skarbnik: Władysław Barnaś

Członkowie Zarządu: Albert Radwan, Paweł Jawor

Ustępujący prezes przekazał następcy prężnie działające Koło, czego dowodem jest choćby ilość członków, którzy w ostatniej kadencji się w nim zrzeszyli. Niewątpliwie bardzo duże zasługi odniósł w tej materii ustępujący prezes Albert Radwan.

Nowo wybrany prezes podziękował za wielkie zaufanie, którym został obdarzony, oraz prosił o zaangażowanie w pracę wszystkich członków Koła.