Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowie zaprasza wszystkich członków Koła na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się  w dniu 15 stycznia 2017 r. w Domu Kultury w Burzynie. Rozpoczęcie zebrania nastąpi o godzinie 10:00. Wszystkich członków Koła prosimy o niezawodne przybycie.