W dniach 19 – 20 listopada w Ciechocinku odbył się XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego. W zjeździe wzięło udział pięciu delegatów Pogórskiego Związku Pszczelarzy, którzy brali aktywny udział w obradach zjazdu.

W wyniku głosowania wybrano nowe władze polskiego Związku Pszczelarskiego. Członkiem Zarządu został prezes Pogórskiego Związku Pszczelarzy, Leszek Bodzioch.

Zjazd podjął również uchwały programowe dla Zarządu Związku na lata 2018 – 2025. Miejmy nadzieję, że wspólna praca nowo wybranych władz przysłuży się do rozwoju polskiego pszczelarstwa.

Skład Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego:

Prezydent: Tadeusz Dylon – WZP Rzeszów

Wiceprezydent: Zbigniew Kołtowski – WZP Lublin

Wiceprezydent: Leszek Bodzioch – PgZP Tarnów

Sekretarz: Stanisław Ból – RZP Piotrków Trybunalski

Skarbnik: Ryszard Voss – WZP Gdańsk

Członek: Ryszard Jarosz – WZP Olsztyn

Członek: Henryk Krasucki – ZPPM Ciechanów

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca: Małgorzata Pietkiewicz

Wiceprzewodniczący: Jerzy Wardęski

Sekretarz: Grzegorz Brzeski

Członek: Kazimierz Zaskórski

Członek: Sergiusz Saradow