Alleluja, Alleluja!
Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał.
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość.

Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.

Wszystkiego co NAJLEPSZE życzą członkowie zarządu
Koła Pszczelarzy w Tuchowie.