Zarząd Koła

Prezes Aleksander Kajmowicz
Wiceprezes – Bolesław Buratowski
SekretarzMarian Zych
Skarbnik – Jacek Słota | tel. 604 488 520
Członkowie – Albert Radwan, Stanisław Dudek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Piotr Adwent
Członkowie – Szczepan Iwaniec, Grażyna Habinowska

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Roman Gąciarz
Członkowie – Zdzisław Karwat, Mieczysław Oleksyk