Zarząd Koła

Prezes Aleksander Kajmowicz
Wiceprezes – Bolesław Buratowski
SekretarzMarian Zych
Skarbnik – Władysław Barnaś
Członkowie – Albert Radwan, Paweł Jawor

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Marian Kmak
Członkowie – Szczepan Iwaniec, Piotr Adwent

Sąd Koleżeński

Członkowie – Roman Gąciarz, Franciszek Jękot,
Zdzisław Karwat, Jan Korman, Stanisław Wiatr