Wpłaty na zakup matek, pszczół i leków skarbnik przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8 do 16 w biurze w Tuchowie na ulicy Jana Pawła II 15, najpóźniej do 28 kwietnia.