Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje w 2018 roku następujące działania w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”:

  • Szkolenie,
  • Zakup sprzętu pszczelarskiego,
  • Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej,
  • Zakup pszczół,
  • Zakup leków do zwalczania warrozy.

Niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w którymkolwiek z projektów jest posiadanie numeru weterynaryjnego pasieki bądź informacji o wpisie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów dostępne są na stronie internetowej Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie oraz u prezesa i skarbnika Koła.

Pszczelarze zainteresowani zakupem pszczół lub leków do zwalczania warrozy proszeni są o wypełnienie i dostarczenie skarbnikowi Karty zapotrzebowania.