Z przyjemnością pragniemy poinformować o wyróżnieniu za zasługi dla Miasta i Gminy Tuchów, które otrzymał prezes naszego Koła Pan Aleksander Kajmowicz

za działania na rzecz rozwoju kulturalnego, społecznego, religijnego i przyrodniczego społeczności, w której żyje, troskę o dziedzictwo narodowe i pamięć historyczną, altruizm oraz ciągłą gotowość służby innym.

Tuchowianin, miłośnik przyrody, pszczół, historii oraz biegania; społecznik, pomysłodawca i inicjator wydarzeń i akcji charytatywnych. Doskonale łączy obowiązki rodzinne, pracę zawodową, pracę w gospodarstwie rolnym z działaniem na rzecz lokalnej społeczności, a zwłaszcza Osiedla Garbek.

Od 1999 roku jest przewodniczącym Rady i Zarządu Osiedla Garbek. W roku 2014 zapoczątkował lokalne uroczystości patriotyczne na cmentarzu wojennym nr 158 na Garbku, które od 2021 roku przybrały charakter gminnych uroczystości Święta Niepodległości. Od 2018 roku organizuje Marsze Pamięci o Legionistach spod Łowczówka. W 2020 roku wraz z przyjaciółmi aktywnie włączył się w długo wyczekiwany remont cmentarza nr 158. Efektem tego działania było przywrócenie pierwotnego wyglądu cmentarza oraz uroczyste jego poświęcenie 11 listopada 2022 roku.

Z jego inicjatywy 16 października 2014 roku, na pamiątkę kanonizacji Jana Pawła II, grupa mieszkańców i gości posadziła Dąb Papieski, a miejsce to nazwano Papieskim Brzyzkiem. Aleksander Kajmowicz jest też pomysłodawcą Szlaku Papieskiego, organizatorem i uczestnikiem Tuchowskich Ekstremalnych Dróg Krzyżowych prowadzących z Jamnej do Tuchowa. Tuchowskie Wzgórze Flagi, gdzie od kilku lat dumnie powiewa Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, to też jego pomysł i realizacja.

Aleksander Kajmowicz od 2017 roku jest prezesem Koła Pszczelarzy w Tuchowie, największego w regionie, którego członkami są również pszczelarze z gminy Gromnik, Ryglice, Zakliczyn, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Ciężkowice i innych.

Jego sukcesem była również akcja „Posadź Lipę”, w ramach której rozdano ponad 1000 sadzonek lipy drobnolistnej. Pan Aleksander działa również charytatywnie, biorąc udział w różnych akcjach. Sam projektuje i w dużej mierze wykonuje wieńce dożynkowe.

Pan Aleksander to także aktywny członek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tuchowie oraz biegacz – członek klubu sportowego LKS Burzyn.

Za pracę na rzecz osiedla odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Za pracę i opiekę nad cmentarzem wojennym nr 158 Tuchów Garbek otrzymał medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Ponadto Polski Związek Pszczelarski odznaczył go Złotą Odznaką PZP za działalność na rzecz rozwoju pszczelarstwa.

Serdecznie gratulujemy !