3 lutego 2018 r. w Karniowicach odbędzie się XXII Wojewódzka Konferencja Pszczelarska. Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie organizuje wyjazd autokarowy na konferencję. Pszczelarze zainteresowani wyjazdem proszeni są o dokonanie zapisu w biurze Związku do dnia 19 stycznia.