konkursW mijającym roku Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie po raz pierwszy zorganizował konkurs na najlepszą pasiekę w PgZP. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas obchodów 40-lecia działalności Związku. Z dużą satysfakcją przyjęliśmy fakt, że najlepszą pasieką, okazała się pasieka prezesa Koła Pszczelarzy w Tuchowie, kolegi Alberta Radwana. Wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności zwycięzcy należą się słowa uznania oraz gratulacje.