REKLAMACJA LEKU FORMIC-PROTECT

Reklamacje prosimy składać u skarbnika do 21 kwietnia. W związku z pojawieniem się informacji o wadzie produktu leczniczego do zwalczania warrozy Formicprotect, informuję, że istnieje możliwość dokonania reklamacji zakupionego leku. Producent leku przekazał informację, że partia leku o numerze 22-304-1 zawierała wadę polegającą na użyciu niewłaściwego papieru jako nośnika substancji …