Reklamacje prosimy składać u skarbnika do 21 kwietnia.

W związku z pojawieniem się informacji o wadzie produktu leczniczego do zwalczania warrozy Formicprotect, informuję, że istnieje możliwość dokonania reklamacji zakupionego leku.

Producent leku przekazał informację, że partia leku o numerze 22-304-1 zawierała wadę polegającą na użyciu niewłaściwego papieru jako nośnika substancji czynnej. Skutkować mogło to niewłaściwym jej uwalnianiem. Pszczelarze, którzy zakupili lek z danej partii i stwierdzili nieskuteczność leku mogą wypełnić kartę reklamacji oraz koniecznie dołączyć do niej kserokopię książki leczenia. Wypełniony dokument proszę dostarczyć do biura Związku do 20 kwietnia 2024 r. Po zebraniu wszystkich dokumentów Związek prześle je do dystrybutora leku na teren Polski.

List do pszczelarzy (.pdf)

Formularz reklamacyjny (.doc)